LENNOX EMEA

Polityka prywatności


Co to jest plik cookie?

Witryna www.lennoxemea.com używa plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki, które są przechowywane w komputerach użytkowników, przede wszystkim w celu ułatwienia ich nawigacji po witrynie internetowej i spersonalizowania oferowanych im usług.

Pliki cookie z witryny internetowej nie zawierają żadnych danych umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika i są przeznaczone wyłącznie do użytku LGL FRANCE informuje użytkowników, że mogą zablokować przechowywanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeżeli jednak użytkownik chce korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej, powinien zaakceptować pliki cookie w przeglądarce.

Jak używamy plików cookie?

Używamy plików cookie do poprawy informacji i usług, które oferujemy w witrynie internetowej, a także w celu ułatwienia nawigacji po naszej witrynie, na przykład do rozpoznawania użytkowników ponownie odwiedzających naszą witrynę i unikania logowania, jeżeli użytkownik stworzył konto, albo też do umożliwiania zarządzania koszykiem podczas wyszukiwania produktów.

Witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane w komputerze użytkownika i umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny internetowej. Informacje na temat korzystania z witryny internetowej generowane przez plik cookie (włącznie z adresem IP użytkownika) są przesyłane na serwer Google w USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny internetowej w celu przygotowania raportów z aktywności witryny dla jej właścicieli i świadczenia innych usług związanych z witryną i korzystaniem z internetu.

Firma Google udostępnia te informacje stronom trzecim, jeżeli jest do tego prawnie zobowiązana lub jeżeli zatrudnia te strony do przetwarzania danych. Firma Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z wszelkimi innymi danymi w posiadaniu Google Inc. Użytkownik może zablokować instalację plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Użytkownik musi mieć świadomość, czynność ta może uniemożliwić dostęp do wszystkich funkcji witryny internetowej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych przez Google w sposób przedstawiony powyżej.

Jak zmienić ustawienia mojego komputera w odniesieniu do używania plików cookie i jak je dezaktywować?

Możesz dostosować ustawienia komputera, aby otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany, lub dezaktywować wszystkie pliki cookie. Aby wykonać te czynności, należy przejść do ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka jest nieco inna, dlatego przejdź do menu Pomocy w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie. Jeżeli dezaktywujesz pliki cookie, nie będziesz mieć dostępu do wielu funkcji, które ułatwiają korzystanie z niniejszej witryny internetowej, a niektóre z naszych usług nie będą działać prawidłowo.

Witryny internetowe osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie, które nie są objęte niniejszą polityką i gdzie praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych mogą różnić się od naszych. Ponieważ nie jesteśmy właścicielami ani nie prowadzimy tych witryn internetowych, nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez nie danych osobowych użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zamieszczonymi w takich witrynach internetowych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Jeżeli postanowimy zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy nową politykę w naszej witrynie internetowej. Zalecamy, aby regularnie sprawdzać, czy nasza polityka prywatności nie uległa zmianie.

Prawa dostępu, korekta, usuwanie i zastrzeganie przetwarzania danych użytkowników

Zgodnie z RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679) każda osoba, której dane są gromadzone i przetwarzane w witrynie internetowej, ma prawo do dostępu, skorygowania, usunięcia wszelkich danych jej dotyczących, a także prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych, jeżeli ma ku temu uzasadniony powód. W celu skorzystania z tego prawa należy napisać do nas na następujący adres:

LGL FRANCE
Rue des Albatros – ZI Les Meurières
BP71 – 69780 Mions – FRANCE