LENNOX EMEA is er stellig van overtuigd dat succes alleen mogelijk is door innovatie en een belangrijke investering in de werknemers…


INNOVATIEcommitments1

De technologie staat niet stil, de normen al evenmin: de teams van LENNOX EMEA werken samen aan oplossingen die, dag na dag, de levens van de klanten verbeteren, door in te spelen op steeds veranderende verwachtingen:

  • Vlotte installatie
  • Energie-effi ciëntie: een zo hoog mogelijk niveau van comfort bereiken met zo laag mogelijke energiekosten
  • Minder onderhoudsbeurten en lagere onderhoudskosten
  • Optimalisatie van het hergebruik aan het einde van de levensduur
  • Gemeenschappelijke oplossingen tussen HVAC en Koeling
  • Groene oplossingen die afgestemd zijn op de strenge wettelijke verwachtingen (inclusief HFO en oplossingen met natuurlijke koelmiddelen die conform FGaz en andere milieurichtlijnen zijn)

We zijn gericht op de algemene gebruikerskosten van onze oplossingen, van het begin tot het einde van hun leven.

Daarom is LENNOX HVAC&R EMEIA verantwoordelijk voor een aantal belangrijke innovaties.


INVESTEREN IN DE WERKNEMERS

De groei van de laatste jaren was mogelijk dankzij een gemotiveerd en talentvol team, dat afgestemd is op de behoeften van de klant.


DEZE INZET MAAKT DAT WIJ ALTIJD

STREVEN NAAR TEVREDEN KLANTEN

Dit is onze eerste prioriteit: al onze kennis samenbrengen voor het ontwerpen, voorstellen en installeren van de beste oplossingen, het afstemmen op de gegeven specificaties. Kiezen voor LENNOX EMEA betekent uw projecten toevertrouwen aan een team van gemotiveerde en aandachtige experts.

DUURZAME PERFORMANCE

Plannen en objectieven bepalen voor de lange termijn, in een stabiel kader, gericht op de voldoening van eenieders behoeften en de ontwikkeling van steeds doeltreffender en milieuvriendelijker oplossingen. Een antwoord bieden op de hoge milieustandaards door de ontwikkeling van oplossingen met lage GWP, door de FGaz-normen en andere milieurichtlijnen te respecteren, en door aandacht te hebben voor de behoeften van onze klanten aan energiebesparing.

Languages
Document